logo ny lang

VM-2023, Idre Fjäll, Sverige (udvalgte billeder)

Problem:

Ved Danske Mesterskaber i Biathlon Orientering (DM i BO) 2022 opstod der tvivl om, hvorledes deltagere uden medlemskab af en DMI-forening skulle indrangeres (og eventuelt præmieres) i andre klasser end DIF-Mesterskaber (D-21 og H-21). 

Beskrivelse:

Usikkerheden skabte en forståelig utilfredshed blandt mangeårige deltagere fra bl.a. civile orienteringsklubber. Disse klubber har medvirket til udbredelse af idrætten i Danmark, og deres medlemmer har deltaget aktivt i bl.a. verdensmesterskaber og udenlandske stævner, hvor de på bedste vis har repræsenteret Danmark og dermed Dansk Militært Idrætsforbund (DMI). Ligeledes har de påtaget sig ansvaret som arrangører af større danske stævner og mesterskaber, herunder verdensmesterskaber.
Biathlon Orientering er en meget lille idrætsgren i Danmark, og hvis den udelukkende var forbeholdt medlemmer af DMI, ville fremtidsudsigterne næppe være gode. Der er ingen rimelighed i, at man nok kan deltage i en idræt, hvor der er danske mesterskaber, hvis man ikke samtidig kan blive mester eller opnå anden høj placering. Dette bør gælde i alle klasser, ligesom tilfældet er i en række lignende idrætter under Dansk Idræts-Forbund (DIF).
Ovennævnte har været drøftet i DMI Bestyrelse, der er enig i essensen af ovenstående, hvorfor det er besluttet at gennemføre rettelser til DMI Bestemmelser for Stævnevirksomhed, så deltagere - for så vidt angår indplacering og præmiering - vil blive betragtet ens, uanset tilhørsforhold ved militær idrætsforening eller anden klub, så længe denne er organiseret i et forbund under DIF. Dette kan typisk være under Dansk Orienteringsforbund (DOF).

Konklusion:

Alle udøvere af biathlon orientering - uanset tilhørsforhold til idrætsforening/klub - betragtes ligeligt.
Indplacering sker udelukkende ud fra resultater for den enkelte. (Måske udnævner DMI en forbundsmester i klassen, som kun kan opnås af et medlem af én af DMI medlemsforeninger. Dette vil være et supplement, som ikke ændrer på, at en eventuel anden vinder af klassen fra en civil forening udråbes (og præmieres) som egentlig vinder af den pågældende klasse.