logo ny lang

reglerHerunder findes externe og interne link til artikler vedrørende biathlon orientering. Det overordnede bestemmelsegrundlag er udgivet af International Biathlon Orienteering Federation (IBOF).

Bestemmelserne læner sig bl.a. op ad det Internationale Orienterings Forbund (IOF). Det nationalt danske bestemmelsesgrundlag udgøres af Dansk Militært Idrætsforbunds (DMI) reglement, der igen læner sig op ad IBOF bestemmelser.

Det er den aktuelle arrangørs ansvar, at konkurrencer efterlever gældende bestemmelser. Er arrangøren i tvivl, spørges Feltsportsudvalget under DMI. For at sikre et korrekt - og retfærdigt - stævne, udpeges en stævnekonsulent, som arrangøren kan/bør trække på i planlægningsfasen. Under stævneafviklingen udpeges en stævnejury, som afklarer eventuel tvist mellem arrangør og deltagere.

Underliggende menupunkter:

  • IBOF regulativ.
  • IBOF konkurrenceregler.
  • DMI bestemmelser for Danske Mesterskaber (kap. 8)
  • World Cup, regler.
  • Dansk Biathlon CUP, regler.